E-Defter Kullanım Zorunluluğu

Gelişen teknolojilerle birlikte iş hayatındaki geleneksel uygulamalar yerini e-dönüşüm uygulamalarına bırakıyor. Günden güne değişim ve gelişim gösteren bu uygulamalar, işletmelere büyük verimlilik sağlıyor. E-dönüşümün en büyük aktörlerinden birisi de e-defter uygulaması olarak öne çıkıyor. E-defter zorunluluğu hakkında merak edilenleri ve yanıtlarını öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Neden E-Defter Kullanılır?

E-defter, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun işletmeler için zorunlu tuttuğu defterlerin dijital alanda hazırlanması, kayıt altında tutulması ve gerektiğinde rapor edilebilmesi için kullanılır. Her işletme e-defter zorunluluğu kapsamında değildir. Vergi Usul Kanunu, hangi işletmelerin e-defter mükellefi olup olmadığını belirler.

Kimler E-Defter Zorunluluğu Kapsamındadır?

E-defter zorunluluğu hakkında en çok merak edilen konu, hangi işletmelerin bu zorunluluk kapsamına girdiğidir. Vergi Usul Kanunu’nda, 2021 yılı hesap döneminde 4 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan işletmeler için 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter sistemine geçiş yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nda, e-defter zorunluluğu kapsamında belirtilen diğer şartlar ise şöyledir:

  • 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura uygulamasına, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.
  • 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu gelmiştir. Aynı şekilde e-defter uygulamasına geçiş tarihi de 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.
  • 2021 ve müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler eğer tebliğ tarihinden önce e-fatura kullanmaya başlamamışlarsa, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorundalardır. Aynı şekilde eğer tebliğ tarihinden önce e-defter uygulamasına geçiş yapmamışlarsa, 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter uygulamasına geçiş yapmalılardır.
  • Gayrimenkul veya motorlu taşıt inşa, imal, alım, satım ya da kiralama ile, bu işlemlere aracılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalardır. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2024 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalardır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri, tebliğ yayın tarihinden önce faaliyete başlamışlarsa, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar da e-deftere geçmek zorundalar.
  • E-ticaret faaliyetlerinde bulunan mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2022 yılına kadar e-faturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter uygulamasına geçiş yapmalılar. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura uygulamasına, 1 Ocak 2024 tarihine kadar da e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.
  • Demir ve çelik ile demir veya çelikten eşya imalatı, ithalatı veya ihracatı yapan mükelleflerden 2021 yılı brüt satış hasılatı limitlerinin altında kalanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura ve e-irsaliyeye geçmek zorundalar. Brüt satış limitlerinin altında kaldıkları için e-deftere geçil zorunluluğu henüz gelmedi. 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura ve e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundalar. Bunlar için aynı şekilde e-defter uygulamasına geçiş tarihi olarak da 1 Ocak 2023 tarihi belirlendi. 2022 ve takip eden hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura ve e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundalar. Bu grup için e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
  • İştigal konusu ve faaliyetleri gereği zorunlu olarak e-belge uygulamasına tabi olan mükelleflerden ilgili tebliğlerin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar için ise durum şöyle: İştigal konusu ve faaliyetleri gereği zorunlu olarak e-fatura uygulamasına tabi olan mükellefler, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-faturaya, e-fatura uygulamasına başladıkları yılı izleyen yılın başında da e-defter uygulamasına geçmek zorundalar. İştigal konusu ve faaliyetleri gereği zorunlu olarak e-irsaliye uygulamasına tabi olan mükellefler ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-faturaya geçmek zorundalar. Benzer şekilde faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar da e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekiyor. Bu grup için e-deftere geçiş zorunluluğu bulunmuyor.
İlginizi Çekebilir:   E-Defter Geçiş Aşamaları Nelerdir?

Yukarıdaki maddelerde görüleceği üzere, e-defter zorunluluğu kapsamına giren işletmeler, aynı zamanda e-fatura zorunluluğu kapsamına da girmektedir. E-fatura zorunluluğu olup olmadığını öğrenmek isteyen her işletme, www.efaturazorunlulugu.com adresindeki yönergeleri takip ederek, anasayfada yer alan testi doldurup, anında mükellef olup olmadığını öğrenebilir.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA hakkında daha fazla bilgi almak ve e-dönüşüme ilk adımı atmak için internet sitemizde yer alan formu doldurun, sizi en kısa sürede arayalım.