Blog

Envanter Defteri Nedir, Nasıl Düzenlenir?

Envanter Defteri Nedir, Nasıl Düzenlenir?

İşletmelerin dikkat etmesi gereken konulardan birisi de envanter defteri tutmaktır. Ticaret hayatındaki her işletme için envanter defteri zorunluluğu belli başlı kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Özellikle de yeni işletmelerin bu defter konusunda neler yapmaları gerektiği, nelerin kaydedilmesi gerektiği ve tasdik gerektiren konuları iyi bilmeleri çok önemlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesi, ticari işletmeler için önemli bir yükümlülük […]

Gider Pusulası Nedir? Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Gider Pusulası Nedir? Hangi Durumlarda Düzenlenir?

İş dünyasında özellikle vergi mükellefi olmayan taraflar arasında gerçekleşen satın alma işlemlerinin resmi olarak kayıt altına alınmasını sağlayan belgeye gider pusulası denir. “Gider pusulası nedir?” sorusuna cevap olarak bu belgenin, alışverişin tarafları, ürün veya hizmetin niteliği, miktarı ve fiyatı gibi temel bilgileri içerdiğini söyleyebiliriz. Örneğin bir işletme vergi mükellefi olmayan bir bireyden hizmet satın aldığında, […]

E-Müstahsil Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?

E-Müstahsil Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?

Günümüzde dijitalleşme ile birlikte “e-müstahsil makbuzu nedir?” sorusu işletmeler tarafından sıklıkla merak edilmektedir. İşletmelerin kendi ürünlerini veya sundukları hizmetleri satmaları karşılığında elde ettikleri geliri resmileştiren belgeye E-müstahsil makbuzu (E-MM) denir. Bu belge, e-fatura kapsamında olup iş süreçlerini daha şeffaf hale getirir. Bu makbuzu kesmek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş DİA gibi bir program […]

Vergi Mükellefi Nedir?

Vergi Mükellefi Nedir?

GİB tarafından belirlenen Vergi Usul Kanunu’na göre kanunlarla üzerine vergi borcu yüklenebilen hem gerçek hem de tüzel kişilere, vergi mükellefi denir. Devlete kazançlarından belirli bir pay ödemekle yükümlülüğü bulunan herhangi bir şahıs ya da ticari kuruluş da aynı unvanı alabilir. Mükellefiyet için öncelikli olarak mal varlığına sahip olmak, ticari faaliyette bulunmak ya da kazanç elde […]

Serbest Meslek Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?

Serbest Meslek Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu; serbest meslek işiyle uğraşan mükellefler tarafından düzenlenen, mesleki faaliyetlere yönelik birçok işi ve işin miktarı ile fiyatını belirten fiş ya da fatura niteliğindeki belgeye denir. Bilindiği gibi herhangi bir şekilde işverene bağlı olarak çalışanların kazançlarını vergilendirme süreçleri, ancak maaş bordrosu ve çeşitli beyannamelerle gerçekleştirilmektedir. Serbest meslek icra edenlerin maaş bordrolarını hazırlayıp gerekli […]

E-Defter Beratına Dair Bilinmesi Gerekenler

E-Defter Beratına Dair Bilinmesi Gerekenler

E-defter beratı, mali mührün defterle olan ilişkisinin bütünlüğünü değerlendirebilmek açısından önemli bir belgedir. Mükellefler, belgelerini mali mühürle onaylatarak gerekli olan berat adımını tamamlamış olurlar. GİB’in de kendi belgesini mevcut sisteme aktarmasını takiben berat dosyası oluşturma süreci de tamamlanır. E-Defter Nedir, Nasıl Kullanılır?  E-defter, hem büyük defter hem de yevmiye defterinde yer alması gereken bilgilerin hepsini […]

E-Deftere Geçmenin Avantajları Nelerdir?

E-Defter Nedir? E-Defter Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

E-defter, yasal zorunluluklar gereği tutulması gereken yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya şeklinde hazırlanarak kaydedilmesi prosedürüne dayanan bir sistemdir. Geleneksel matbu defterlerinin elektronik ortama aktarılmasıyla oluşturulan bu sistem, mali kayıtların daha güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde tutulmasını sağlar. Söz konusu uygulamaya geçtikten sonra işletmeye ait muhasebe kayıt içeriklerinin GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) gönderim zorunluluğu […]